Usluge


PRODAJA

 • Prodaja medicinskih aparata i opreme

ZASTUPANJE I MARKETING

 • Zastupanje proizvođača medicinskih aparata i opreme
 • Marketing i promocija kroz kongrese, specijalizirane sajmove i skupove
 • Organizacija specijaliziranih skupova i kongresa

SERVIS

 • Servis u garanciji
 • Servis izvan garancijse
 • Tehnička podrška kod korisnika
 • Kalibracija i umjeravanje opreme i uređaja po ISO standardima
 • Instalacija medicinskih aparata i opreme

ŠKOLOVANJE

 • Školovanje i edukacija kod korisnika
 • Dodatna školovanja u referentnim centrima u Hrvatskoj i svijetu
 • Seminari

SAVJETOVANJE

 • Opremanje klinika, odjela ili laboratorija
 • Mentorstvo